Missie

AndersNu zal in maart 2018 weer deelnemen aan de verkiezingen in Peel en Maas.

Onze kernwaardes zijn, integriteit, transparantie, verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Enkele hoofdthema’s uit ons programma zijn:

 

1) Financieel beleid.

Altijd werken met een sluitende begroting zonder boekhoudkundige trucs.

Lasten voor de burger, vooral de OZB mag slechts maximaal met de inflatie stijgen.

2) W.M.O.

Het budget voor de zorg moet terecht komen bij de inwoner die dat echt nodig heeft, met

minimale bureaucratie.

3) Handhaving.

Alleen regels maken die te handhaven zijn en derhalve ook actief handhaven.

4) Zelfsturing

Deze mag nooit de dekmantel zijn om onverantwoorde uitgaven te doen, zoals b.v.

De sloop van een nog prima functionerend Trefcentrum In Maasbree en de bouw van een
“kopie” van bijna 4 miljoen. Geen kapitaalvernietiging door waardevolle zaken te slopen of voor een appel en een ei te verkopen!

Kortom burger belang voorop!
Zie verder het programma en programma in perspectief