Nieuws

21 maart 2018. Na deze verkiezingen wordt nieuws geactualiseerd. Wel zal het veelal te vinden zijn op de homepage Twitter en Facebook! ( AndersNu)
—————————————————————————————-
04-11 2015 Art. 38 RvO vragen gesteld over De Moennik
Inhoud in het kort:
Geachte college leden,
In 2010 is de prijsvraag m.b.t. het herontwikkeling locatie De Moennik gegund aan WY-architecten.
Het plan was 6 studio’s en 12 starterswoningen/appartementen. Er zou uitvoering gegeven worden aan het doorvoeren van het Cradle to Cradle (C2C) principe
“Duurzaamheid aan goedkoop koppelen” € 110.000 vrij op naam. (voormalig wethouder Segers)
Het zou worden gegund onder deze voorwaarden van het planconcept.
Het is inmiddels 2015. Daarom hebben wij de volgende vragen:
– Hoe staat het met de uitvoering van dit plan?
– Wordt het nog uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
– Is het juist vanwege de vraag naar starterswoningen niet van het grootste belang dat het (wel) wordt uitgevoerd?
– Wie de eigenaar en uitvoerder van het plan. En zijn dit nog de oorspronkelijke “winnaars” of is het doorverkocht. En zo ja, is daar in de overeenkomst (financieel) rekening mee gehouden en juridisch goed geregeld?
Is er bijvoorbeeld door een kettingbeding de eerder genoemde uitvoering gewaarborgd ( C2C, starterswoningen en koopprijs)
– Kunt u ons bijpraten over de financiële situatie en consequenties e.d. vanwege de verlopen jaren en het (nog) niet uitvoeren van de herontwikkeling van De Moennik?

Algemeen:
Om het overzichtelijk te houden hebben wij besloten om ook het “nieuws” op de “home” pagina te zetten.
Dat is sneller, want daar opent de website ook mee.Meest actueel is Twitter klik hier
—————-

15 april 2014. Wij hebben veel klachten ontvangen over de BsGW. Een BsGW die alleen maar voordelen op zou leveren, maar dat beslist niet waarmaakt. Daarom hebben wij onderstaande vragen aan het college gesteld.
Te beginnen met een aantal constateringen. Indien u ook voorbeelden heeft van de dienstverlening welke tekort schiet, laat het ons weten! ( contact formulier)

Geacht College,
Betreft : BsGW

Vanwege het feit dat ons meerdere vragen/klachten ter ore zijn gekomen over de werking, afhandeling en dienstverlening van het BsGW hebben wij de volgende vragen welke vooraf worden gegaan door een aantal opmerkingen/klachten welke wij hebben ontvangen.

.Opmerkingen zijn:
1. Telefonisch heel lang in de wacht staan.
2. Vragen kunnen niet afdoende beantwoord worden. Advies was dan: maak maar bezwaar, terwijl mensen vaak geen bezwaar willen maken maar alleen informatie willen of uitleg geven wat er niet goed is/staat.
3. Er is geen emailadres beschikbaar om vragen te stellen en/of tekst en uitleg te geven.
4. Na 15 min te zijn ingelogd ( zonder activiteit) moet je opnieuw inloggen en weer helemaal opnieuw beginnen.
5. Als je bezwaar hebt gemaakt krijg je hier geen bevestiging ( bewijs )van.
6. Niets vernomen over wanneer je antwoord krijgt op een bezwaarschrift.
7. Taxatieverslagen kloppen niet.
8. Verkeerde factuuradressen.
9. Inloggen via DigiD gaat niet. Als het dan een keer wel lukt dan wordt er direct automatisch uitgelogd vanwege inactiviteit!
10. Taxatie van gelijkwaardige woning van de buurman veel lager; reactie BsGW:” O, dat zijn we vergeten aan te passen”
11. Aanslagbiljet voor bijv. alleen de woning en niet meer het bedrijf? Wie betaalt straks de kosten?
12. Dat er dubbele zuiveringsheffing wordt berekend.
13. Dat er vanwege het slecht functioneren van BsGW de burgers contact opnemen met onze gemeente en er in het gemeentehuis Peel en Maas niemand is die vragen adequaat kan beantwoorden of uitleg kan geven. Dat er foutieve informatie wordt verstrekt en dat door het college /ambtenaren van onze gemeente niet /te laat wordt geantwoord op schriftelijke vragen.

Onze vragen zijn:
1. Bereiken u ook bovenstaande signalen van onze burgers? Zo ja met welke frequentie?
2. Is het juist dat de burgers niets merken van de overgang en dat de telefoon wordt opgenomen met Peel en Maas zoals in het raadsvoorstel staat?
3. Is in de kwartaalmanagementrapportage naar het college ook de dienstverlening/klanttevredenheid mee genomen? Graag wil de raad deze openbare rapportage ontvangen
4. Is bij onze bestuurder van het college die in het db van de BSGW participeert bekend hoeveel bezwaren er tot nu zijn ingediend voor de gemeente Peel en Maas en in totaal van alle gemeenten?
5. Hoeveel vragen/ klachten zijn er via de daartoe aangewezen ambtenaar van Peel en Maas binnen gekomen? Worden deze klachten/vragen door de betreffende ambtenaar afgehandeld?
6. Wat is de officiële doorlooptijd van klachten? Hoe lang zijn de feitelijke doorlooptijden van de bezwaren bij BsGW?
7. Hoeveel bezwaren zijn afgehandeld bij BsGW voor Peel en Maas en voor alle gemeenten in totaal?
8. Hoeveel bezwaren zijn er ingediend door burgers uit Peel en Maas in 2013 en hoeveel bezwaren zijn er ingediend in 2012 bij de gemeente Peel en Maas?
9. Hoeveel bezwaren van inwoners en bedrijven in Peel en Maas in 2012 en 2013 zijn voor de rechtbank gekomen? in hoeveel gevallen is de gemeente/BsGW of de burger/bedrijven in het gelijk gesteld?
10. Hoe gaat de BsGW de evaluatie, zoals is gevraagd door de raad van Peel en Maas in de zienswijze op de begroting voor 2014 (2013- 073), opzetten? Graag zouden wij de uitgangspunten voor de evaluatie willen ontvangen? Daarbij geven wij aan dat met name de relatie tussen gemeenten /BsGW en de inwoners en bedrijven wordt geëvalueerd?
11. Indien blijkt uit de cijfers over 2013 dat er duidelijke knelpunten zijn, gaat dan de in de BsGW participerende wethouder van Peel en Maas ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen?
12. Is in de evaluatie ook een enquête voor de inwoners en bedrijven naar de dienstverlening van BsGW voorzien?

Namens de fractie AndersNu Marij Peeters-Gommans.
——————–
Voor het aller laatste nieuws kunt u ook kijken op de homepage!
——————–
Laatste nieuws 20 maart 2014

Lokaal Peel en Maas en CDA nek aan nek
De grootste partijen in de gemeente Peel en Maas zijn na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart met ieder 9 zetels CDA en Lokaal Peel en Maas.
Het CDA behaalde met 33,6% toch 3,3% meer stemmen dan Lokaal Peel en Maas. Toch is de grote verliezer het CDA, die van 12 naar 9 zetels ging.
De grootste winst is dit jaar voor AndersNu die met 6,7% van de stemmen van 0 naar 2 zetels ging.
Er is wel een kanttekening: AndersNu is een voortzetting van Fractie Wilms, die al 2 zetels had in de vorige raadsperiode.
De andere nieuwkomer Ton Hanssen wist met 4,2% 1 zetel binnen te slepen.
De VVD met lijsttrekker Paul Sanders behaalde 12,4% van de stemmen en blijft daarmee staan op 3 zetels.
Raf Janssen behaalt met zijn partij (PvdA/GroenLinks) 11,9% van de stemmen en zakt daarmee van 4 naar 3 zetels.
De opkomst in de gemeente Peel en Maas lag met 50,1% hoger dan verwacht. In totaal hebben
17.406 mensen hun stem uitgebracht.
Uitslag
Laatste nieuws 19 maart 2014 De dag


Laatste nieuws 18 maart 2014:

Laatste nieuws 18 februari 2014:
www.peelenmaas.destemvan.nl
Hier kunt u kijken welke partij het dichtst bij uw wensenlijstje zit.
Succes en tot AndersNu (constructief & kritisch)
———————

Nieuwe Politieke Partij in Peel en Maas.

De raadsleden Marij Peeters en Jos Wilms als lid van Lokaal Peel en Maas
hadden een duidelijk andere mening over de wijze van oppositievoeren.
Zij wilden geen “blinde “ volgers van de coalitie zijn.
Daarom hebben zij zich in 2012 afgesplitst en zijn verder gegaan als “Fractie Wilms”
Onder die naam acteren wij nu in de gemeenteraad.
De partij die het lef heeft om daar waar nodig kritische oppositie te voeren.
Omdat een grote behoefte bestaat aan een kritische partij, omdat het anders moet, hebben wij op 11-12 2013 een nieuwe lokale partij opgericht. Een partij gebaseerd op een sociaal liberale visie. Aangevuld met een aantal kundige en zeer gemotiveerde gelijkgestemden, die goed zijn ingevoerd en weten wat er speelt in Peel en Maas

De naam van onze partij is :

“AndersNu”

Wilt u getuige zijn van het debat van de fractievoorzitters van Peel en Maas kijk hier:

Debat